حضور علف های هرز به عنوان یک آفت طبیعی می تواند در بازدهی کشت تاثیر منفی داشته باشد که با مبارزه صحیح و حرفه ای علیه آنها، میتوان با در نظر گرفتن سلامت گیاهان اصلی، به کشاورزی پایدارتر و پربازده تری دست یافت.

در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

نیکوسولفورون 4% OD

علف کش انتخابی سیستمیک از گروه Sulfonyl Urea ، قبل از مصرف بطری سم را خوب تکان دهید.