لوج زرین رعایت حقوق مصرف کنندگان

انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی استان فارس

واحد برگزیده صنعت سبز سازمان محیط زیست

واحد نمونه صنعت سبز محیط زیست

دریافت لوح تقدیر منتخب خادمین ورزش

واحد نمونه استاندارد ایران

لوح زرین بزرگان صنعت از صدا و سیما

واحد نمونه صنایع شیمیایی وزارت صمت

لوح نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان

یادبود بزرگداشت صنایع روز صنعت و معدن

تقدیر به عنوان حامی حقوق مصرف کنندگان     -     تقدیر به عنوان واحد نمونه صنعتی